Wykwalifikowana Kadra Gwarancją Wyników
Nasz zespół to certyfikowani logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, pedagodzy, psycholodzy oraz terapeuci Integracji Sensorycznej, który łączą wykształcenie z wieloletnim doświadczeniem oraz bardzo dobrym podejściem do najmłodszych pacjentów.
Poznaj Naszą Kadrę
Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Bocianek
Nasze Centrum Terapii na pierwszym miejscu stawia dobro naszych małych pacjentów. Tworzymy wykwalifikowany i zaangażowany zespół, który stale podnosi swoje kwalifikacje, aby jeszcze skuteczniej wspierać dzieci.
Sprawdź Naszą Ofertę
Jak Możemy Ci Pomóc?
W Centrum Terapii Bocianek wykonujemy szeroką gamę usług diagnostyki, terapii, psychoterapii dla dzieci i ich rodziców.
Zapraszamy do Kontaktu
Zawsze gdy Nas Potrzebujesz
Rodzice naszych małych Pacjentów mogą liczyć na stały kontakt i wsparcie specjalistów, którzy z chęcią rozwieją wszelkie wątpliwości przez cały tok zajęć.
Zapraszamy do Kontaktu
Previous
Next

Terapeuci Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna ma za zadanie organizowanie tych wszystkich informacji. To dzięki temu procesowi możemy skupić się na czytaniu książki w głośnym miejscu, nauczyć się nowych umiejętności motorycznych, utrzymać prawidłową postawę ciała podczas siedzenia przy stoliku.

mgr Ilona Szymańska - Pióro

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Diana Podsiad

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Iwona Kwiecień

Neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog

mgr Sylwia Lisowska

Oligofrenopedagog, terapeuta osób z autyzmem, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

mgr Małgorzata Wójcik - Maziarek

Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, specjalista rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, trener TUS

mgr Żaneta Galus-Kaleta

Fizjoterapeuta, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka NDT Bobath

mgr Magdalena Osieja

Terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, trener Sensoplastyki®

Logopedzi

Logopedia to dziedzina zajmująca się pomocą dla dzieci z zaburzeniami wymowy. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy  (poprzez działania profilaktyczne), rozpoznanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy poprzez terapię logopedyczną.

mgr Katarzyna Ludwikowska

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny

mgr Anna Korus

Logopeda, pedagog specjalny

Psycholodzy

Konsultacja diagnostyczna to rozmowa z psychologiem, której celem jest ustalenie głównego problemu osoby zgłaszającej się do gabinetu oraz określenie jej oczekiwań wobec pomocy psychologicznej. W wyniku konsultacji psycholog wskazuje, korzystając z  własnej wiedzy i doświadczenia, adekwatny do problemu sposób pomocy.

mgr Agnieszka Salwa

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, trener TUS

Pedagodzy

Terapia pedagogiczna to szereg oddziaływań stymulujących rozwój dziecka i usprawniających zaburzone funkcje. Wykorzystuje się w tym celu różnorodne ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych na podstawie wstępnej diagnozy pedagogicznej.

Zapraszamy do Kontaktu