Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, służące nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych.

Dlaczego TUS jest ważny?

Umiejętność funkcjonowania w grupie skutkuje dobrym przystosowaniem do środowiska szkolnego, co sprzyja sukcesom szkolnym. Satysfakcja z nich płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności. Dzisiejsze tempo i styl życia oraz długotrwała izolacja społeczna – nauka w trybie zdalnym mają wpływ na to, że możliwości nabywania umiejętności społecznych są ograniczone. Gry komputerowe, tablety, telefony, świat wirtualny coraz częściej zastępują spotkania w realnym życiu. Następuje dysharmonia w rozwoju dziecka– umiejętności intelektualne znacznie wyprzedzają rozwój emocjonalno-społeczny. Dla wielu dzieci zajęcia TUS są okazją do rozwoju umiejętności społecznych, szybszej i łatwiejszej adaptacji do nowej szkoły, a co za tym idzie efektywniejszego uczenia się.

TUS rozwija umiejętności:

 • Zawierania znajomości, współpracy w grupie
 • Aktywnego słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki
 • Radzenia sobie z emocjami, w tym: rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji, wyrażania gniewu i rozczarowania, dostrzegania stanów innych osób, mówienia komplementów
 • Radzenia sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), adekwatnej samooceny, poprawy poczucia własnej wartości
 • Zachowań asertywnych
 • Reagowania na zaczepki innych, pohamowania własnej złośliwości
 • Rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, czekania na swoją kolej
 • Umiejętności relaksacji, wyciszenia, uspokojenia, kontroli nad stresem
 • Słuchania poleceń do końca oraz ponoszenia konsekwencji swoich działań

Dla kogo zajęcia TUS?

Zalecane są dzieciom z trudnościami w relacjach społecznych, które przejawiają zaburzenia zachowania, trudności w przebywaniu w grupie przedszkolnej i szkolnej. Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież:

 • Mających trudności w kontaktach społecznych oraz w pracy grupowej
 • Nieśmiałych i wycofanych
 • Nieprzestrzegających zasad
 • Słabo radzących sobie w sytuacjach stresowych i trudnych
 • Mających trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji
 • Popadających w konflikty z rówieśnikami, nauczycielami
 • Z Zespołem Aspergera
 • Z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Organizacja Pracy:

 • Grupy zamknięte: grupa przedszkolna, grupa szkolna klasa I – III, młodzież klasa IV – VIII
 • Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, prowadzą je wykwalifikowani terapeuci pracujący z dziećmi z różnymi zaburzeniami zachowania
 • Uczestnicy przydzielani są do grupy po indywidualnej konsultacji, zależnie od poziomu funkcjonowania
 • Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników
 • Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w gabinecie, a także w miejscach publicznych, terenowo.

Kadra i Nowoczesny Sprzęt gwarancją satysfakcji

W Centrum Terapii  Bocianek dobro naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsze, dlatego gwarantujemy indywidualne podejście co przekłada się na rezultaty naszych zajęć.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym gabinetem zapraszamy serdecznie do kontaktu 

Zapraszamy do Kontaktu