Terapia Psychologiczna
Zastosowanie terapii psychologicznej wśród dzieci może mieć różne podstawy, są to np.: wspieranie umiejętności dziecka i budowanie w nim poczucia pewności siebie, rozwój kompetencji społecznych przejawiających się w relacjach z koleżankami, kolegami i rówieśnikami oraz stymulowanie rozwoju poznawczego oraz emocjonalnego.

Diagnoza i Konsultacja Psychologiczna

Konsultacja diagnostyczna to rozmowa z psychologiem, której celem jest ustalenie głównego problemu osoby zgłaszającej się do gabinetu oraz określenie jej oczekiwań wobec pomocy psychologicznej. W wyniku konsultacji psycholog wskazuje, korzystając z  własnej wiedzy i doświadczenia, adekwatny do problemu sposób pomocy.

Przykładowe Środki Pomocy:

Diagnoza psychologiczna (w przypadku dziecka z trudnościami szkolnymi oraz emocjonalno-poznawczymi).

Indywidualne konsultacje psychologiczne (w przypadku osób, które chcą pogłębić wiedzę o nieświadomych mechanizmach zachowania, wpływających negatywnie na ich sposób przeżywania świata, determinujących okresowe kryzysy życiowe, brak satysfakcji z życia rodzinnego i zawodowego).

Rodzinne konsultacje (w przypadku rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi, trudnościami w relacjach, będących w kryzysie).

Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym składa się z:

Wywiadu psychologicznego przeprowadzanego z rodzicami dziecka (ewentualnie: analizy opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego).

Obserwacji dziecka podczas badania psychologicznego i swobodnej aktywności w gabinecie psychologicznym.

Rozwiązywania przez dziecko testów psychologicznych

Diagnoza psychologiczna może dotyczyć następujących obszarów funkcjonowania dziecka:

  • Poziomu rozwoju intelektualnego
  • Poziomu rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka
  • Sprawności procesów pamięci i uwagi
  • Zaburzeń procesów lateralizacji
  • Poziomu sprawności grafomotorycznej
  • Ocena cech temperamentalnych i osobowościowych

Kadra i Nowoczesny Sprzęt gwarancją satysfakcji

W Centrum Terapii  Bocianek dobro naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsze, dlatego gwarantujemy indywidualne podejście co przekłada się na rezultaty naszych zajęć.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym gabinetem zapraszamy serdecznie do kontaktu 

Zapraszamy do Kontaktu