Terapia Logopedyczna
Terapia logopedyczna ma za zadanie usprawnienie komunikacji dziecka poprzez stopniowe korygowanie, a ostatecznie eliminowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Diagnoza i Terapia Logopedyczna

Komunikacja międzyludzka to sprawność, która determinuje rozwój poznawczy każdego człowieka, wpływa na jego relacje społeczne i daje mu możliwość przeżywania i wyrażania siebie. Problemy komunikowania się dzieci mają ogromny wpływ na możliwość prowadzenia z nimi skutecznej edukacji. W konsekwencji ograniczają im szansę na choćby częściowo samodzielne dorosłe życie. W oczywisty sposób wpływają na kształtowanie się ich poczucia tożsamości oraz relacji z otoczeniem. Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie jak najwcześniej oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój komunikacji. Od jakości komunikacji zależy bardzo wiele. Dlatego tak mocno stawiamy na dobranie indywidualnych metod i metod pracy do potrzeb każdego pacjenta. Każde dziecko i każdy dorosły jest u nas traktowany wyjątkowo. Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom każdego pacjenta mamy do zaoferowania dokładną diagnozę i indywidualną terapię zaburzeń mowy.

Nasi specjaliści to wykwalifikowany zespół logopedów, neurologopedów i surdologopedów oferujący rzetelną pomoc. Jesteśmy przygotowani do pracy z każdego rodzaju problemem z zakresu zaburzeń komunikacyjnych..

Co Oferujemy?

 • Diagnozę logopedyczną / neurologopedyczną / surdologopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Diagnozę zaburzeń procesów funkcji pokarmowych
 • Korektę wad wymowy
 • Terapię jąkania
 • Stymulowanie rozwoju mowy
 • Terapię opóźnionego i nie zakończonego rozwoju mowy
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Terapię w dyzartrii, afazji, alalii, niedosłuchu, oligofazji
 • Wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Terapię afazji ( pacjenci po udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych, pacjenci z chorobami neurologicznymi)
 • Diagnozę i terapię dysleksji

Metody, którymi pracujemy w naszym gabinecie są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów. Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

Jakie Metody Wykorzystujemy?

Zalecane są dzieciom z trudnościami w relacjach społecznych, które przejawiają zaburzenia zachowania, trudności w przebywaniu w grupie przedszkolnej i szkolnej. Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież:

 • Metody stymulacyjne oparte na zabawie
 • Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji tzw. AAC min. PECS, PCS, MAKATON
 • Ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego
 • Metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy
 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa oraz wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne
 • Profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy

Kadra i Nowoczesny Sprzęt gwarancją satysfakcji

W Centrum Terapii  Bocianek dobro naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsze, dlatego gwarantujemy indywidualne podejście co przekłada się na rezultaty naszych zajęć.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym gabinetem zapraszamy serdecznie do kontaktu 

Zapraszamy do Kontaktu