Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zadaniem terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczenie odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych, co pozwala na poprawę w odbieraniu bodźców przez dziecko. Jest to również świetna zabawa dla dzieci, ponieważ sama terapia składa się z wielu ciekawych aktywności, w trakcie których dziecko poprzez zabawę rozwija integrację bodźców zmysłowych.

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Nasze zmysły dostarczają wielu istotnych informacji na temat stanu fizycznego naszego organizmu oraz środowiska, które je otacza. W każdej sekundzie niezliczona ilość bodźców wpływa do naszego mózgu. Integracja sensoryczna ma za zadanie organizowanie tych wszystkich informacji. To dzięki temu procesowi możemy skupić się na czytaniu książki w głośnym miejscu, nauczyć się nowych umiejętności motorycznych, utrzymać prawidłową postawę ciała podczas siedzenia przy stoliku.

Diagnoza przebiega podczas kilku spotkań. Terapeuta analizuje zgromadzone informacje, uzyskane od rodzica, przeprowadza próby oraz testy z dzieckiem, zbiera informacje, obserwując dziecko podczas spontanicznej i ukierunkowanej aktywności.

Diagnoza składa się z kilku części:

  • Wywiad z rodzicem: pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w pierwszych miesiącach życia, problemów zdrowotnych, przebytych zabiegach.
  • Kwestionariusz: rodzic uzupełnia specjalnie przygotowany kwestionariusz, w którym znajdują się pytania dotyczące funkcjonowania poszczególnych zmysłów dziecka.
  • Obserwacja dziecka podczas spontanicznej i ukierunkowanej zabawy – dająca informację między innymi co do stanu pobudzenia układu nerwowego, preferencjach dziecka dotyczących aktywności sensomotorycznych, a także umiejętności samodzielnego planowania zabaw. Obserwacja ta szczególnie dotyczy dzieci młodszych, u których nie jest możliwe przeprowadzenie prób i testów.
  • Próby kliniczne- terapeuta przeprowadza próby służące do oceny między innymi napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, równowagi, pracy oczu. Dotyczy dzieci powyżej 4 r.ż.
  • Testy- dziecko wykonuje testy, których zadaniem jest określenie między innymi poziomu koordynacji ruchowej, czucia pracy rąk, równowagi, po czym następuje porównanie wyników dziecka w stosunku do grupy wiekowej. Dotyczy dzieci powyżej 4 r.ż.
  • Podsumowanie- omówienie z rodzicem wyników oraz wniosków z nich płynących. Wydania diagnozy na piśmie.

Dlaczego Integracja Sensoryczna jest ważna?

Podczas terapii uczymy dziecko adekwatnego reagowania na dopływające bodźce zarówno ze środowiska otaczającego jak i z ciała. Poprzez odpowiednio dobrane aktywności dziecko poprawia między innymi swoją sprawność motoryczną, koordynację ruchową, równowagę, orientację przestrzenną, percepcję wzrokową i słuchową, koncentrację oraz funkcjonowanie emocjonalne. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka. Terapia przyjmuje formę ukierunkowanej zabawy.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym gabinetem zapraszamy serdecznie do kontaktu 

Zapraszamy do Kontaktu